welcome to hell, boys....

de buit...

de scheepschirurgijn heeft zijn hondjes moeten verdrinken...

soms zijn mensen ondoorgrondelijk...

©  Riff Reb’s