chick chick - here

old macdonald laat zijn ogen nakijken

een spiegel op de boerderij...

meneer macdonald, we willen het eens met u hebben over geluidsoverlast...