een bladzijde uit het begin van het boek...

bezoek aan portugal - kleur!

einde van een relatie...

herfst...

detail van de covertekening

© Cyril Pedrosa