oneliners

een echte oneliner...

gezouten kul...

een zwevend bolhoedje...

brave hond...

© Ruud Moors 2012