de versie van het parool

de versie in het dagblad van het noorden