phone bone - er is gewaarschuwd voor een snel invallende winter...

uil kijkt naar de lucht...

er komt vast een pak sneeuw

pokkk

vorig jaar ging dat heel anders...


tekeningen evert geradts

geradts publiceerde later het undergroudstripblad tante leny presenteert...

jammer dat hij geen vaste krantenstrip maakt...