openingsbladzijde van een van de spiritverhalen...

bladzijde uit 1948...

fragment in kleur uit 1940...