in de schuilkelder


het rode kruis


krijgsgevangenen

verraders...


© tekst en tekeningen Nikolas Juncker 2020 Scratch Books