tuan de barbaar

de rode ridder

Twee pagina’s uit deel 277, Tuan de Barbaar, tekeningen Fabio Bono, scenario Marc Legendre

de schurk wacht op zijn kans

het monster van het bloedmoeras

Twee pagina’s uit deel 278, Het Bloedmoeras, tekeningen Fabio Bono, scenario Peter van Gucht


© Scenario Marc Legendr en Peter van Gucht, tekeningen Fabio Bono 2023 Standaard Uitgeverij