de tien geboden

“Gij zult niet doden” wordt hier:

pleeg geen moord

en dan:

dood iedereen die je tegenkomt...

mozes

© Bewerking Jean-Christophe Camus & Michel Dufranne, tekeningen en inkleuring Damir Ziko 2018 Silvester Strips