het vertrek

sophia hoort iets

de honden

stil!

een baby

© Tekst en tekeningen Jared Muralt 2021 Silvester Strips