trojka hier, trojka daar...

heen en weer...

tante constance en tante mathilde...

© tekeningen Frits Smid, teksten © Stichting Auruersrechten HH Polzer / Drs P 2022 Concerto Books