albino's op skireis...

wat er gebeurt als de schoorsteen niet meer rookt...

rock 'n roll...

iedereen in de Grinnik Ha-Ha Comedy Club was geschokt, maar uiteindelijk was iedereen het erover eens dat dit de beste oplossing was...


  •