twee dagstrips...

een zondagse aflevering...

een van de zombie-afleveringen...

 

© Jerry Scott & Jim Borgman