stempel... een zonnetje in huis

In de rommelmarkt vond ik een veelbelovend boekje. Soms kun je aan een omslag al veel af lezen, en als je dan ziet dat de oorspronkelijke prijs van een boekje één gulden was, die prijs met zwarte inkt overdrukt is, met daarboven de nieuwe prijs van 1,50, en dáárboven een stempel met "verhoogde prijs f 1,80", dan kun je rustig concluderen dat het hier een langlopende titel betreft.

Op de achterkant van dit werkje, dat de titel "Een zonnetje in huis" draagt, met als ondertitel "Een bundel gedichten, in ernst en luim, geschikt tot voordracht" staan nog twee andere titels aangekondigd: "Vreugde-galmen" en "Lachlust - Nieuw komiek Voordrachten-en Goochelboek, alléén voordrachten zonder zang bevattende". Het lezen van de inhoudsopgave is al een feest.

Als we "Een zonnetje in huis" opslaan moeten we toch even slikken, want de bundel begint met een uitbundige ode aan koningin Wilhelmina en gaat dan verder met een reeks gedichten waar Wilders en Verdonk waarschijnlijk met ongekend enthousiasme op zullen reageren. We laten er hier één bladzijde van zien en volstaan met te verklappen dat het laatste couplet van dit gedicht, dat op de volgende bladzijde staat eindigt met de in deze tijd nogal cynisch klinkende zinnen "Hier wordt de gastvrijheid gehuldigd, en gaat men altijd recht door zee, hier leeft men vrolijk en gelukkig, in eendracht en in zalige vrede!"

verhoogde prijs...

in ernst en luim...

leuke, jolige en komieke voordrachten...

om voor te dragen...

terug naar de startpagina van moors magazine