het gras groeit er doorheen...

uitzicht recht vooruitkijkend...

de blik naar links gericht...

en de blik naar rechts gewend...