brasilia, de cover

de hoofdstad moest in het binnenland komen...

plattegrond van de stad...

© René Burri, Magnum