buis in landschap...

een merkwaardig gezicht...

buis...

buis en modder...

nummer 419...

hij loopt voor een deel parallel aan het fietspad...

straks verdwijnt hij wel weer, mag ik hopen...

fietspad, pijpleiding en hoogspanningsmasten...

knik in een roestige pijpleiding...