een pastoraal plaatje...

langs het dijkje...

hoornsedijkje

het fietspad...

weidse uitzichten...

weilanden...

nijlgans?...

de dijk heeft vele bochten...

knotwilg bij het moeras...

aan de rand van de dijk...

een eenzaam paardje...