foto van een foto van een foto...

kemna heeft zijn hele wanden volhangen met foto's...

een dubbele bladzijde in het boek...