prikkeldraad in een woest landschap...

maar ook lieflijke bosgebieden...

roest...

de bewakers van de grens...

© Vesselina Nikolaeva, uit Simply a Line, NAi Publishers 2009