paddestoel in het gras...

ook deze krult omhoog...

mooi bolletje

duos in de schaduw

met zijn tweetjes...

en een omgeknakte

op de kop...

nog een gesneuvelde...

drie opkrullers

een geblakerd uiterlijk...

drie bolletjes