een rode trein

naar boven kijken op een station is altijd interessant...

kabels

lichtbak

perronvloer

met kauwgum bestippelde schaduw

het antiduivengaas helpt niet echt...

perron en trein

hmmm... eerste klas...