de eerste fase

de tweede fase

derde fase

vierde fase

detail in de vierde fase

en dan zijn er ook nog verschillende soorten, zoals deze, die zich echt heel mooi ontrolt...