eudora welty foto

de structuur van een houten brug...

fraaie zwartwitcompositie...

platteland...

© Eudora Welty LLC, from Eudora Welty as Phtographer, University Press of Mississippi, 2009