vervallen huizen...

verlaten benzinestations...

verlopen reclamezuil...

© Roger Eberhard, from Wilted Country, 2010 Scheidegger & Spiess