kinderkens en zuigelingen...

de voorkant van de stenen...

gedichtenpaaltjes...

grafstenen naast de kerk

sta, wandelaar en lees...

wat gij nu bent was ik voor dezen, wat ik nu ben zult gij ras wezen...

wat gij nu zijt...

hier rusten:....

sta, wandelaar en lees...