Tot voor kort was het in de Verenigde Staten gebruikelijk, wanneer men tenminste iemand was, dagelijks de levensloop te bespreken met een eigen “analyst”. Deze psychiater was een gelovige van de Amerikaanse dependance van de profeet Freud. Dat betekende dat hij een garagemodel van de psychiatrie aanhing waarbij hinderlijke onderdelen gerepareerd of vervangen moesten worden. De last veroorzakende onderdelen waren in deze denkwijze nare ervaringen uit de vroege kindertijd.

Het machinemodel is ook in de verdere Amerikaanse geneeskunde gemeengoed. Dit heeft meer konsekwenties dan men zo zou denken. Eén ervan is een volstrekt wantrouwen tegenover de natuur. Dit is logisch, machines worden nooit vanzelf beter, dus wanneer er iets hapert kan men er maar beter onmiddellijk bij zijn. Net als auto’s regelmatig naar de garage moeten, zo moeten mensen ook op gezette tijden gescreend worden. Hoe ouder hoe vaker.

In deze zienswijze is ingrijpen altijd beter dan afwachten. Niet voor niets is de keizersnede de meest uitgevoerde operatie in Amerika, één op de drie bevallingen gaat zo en bij de overige geboortes wordt de vrouw altijd ingeknipt. Nummer twee op de top tien staat in de Verenigde Staten de verwijdering van de baarmoeder. Een klachten gevend onderdeel dat best verwijderd kan worden.

Een belangrijk apparaat in de mensmachine is het hart. Die wordt gezien als pomp. Wanneer de aanvoervaten verstopt raken, kan men via een bypass de bloed- en zuurstoftoevoer weer op gang brengen. Deze operatie wordt zo’n twintig keer vaker uitgevoerd dan alhier. Het vervangen van het hart door een mechanische pomp is nog niet zo’n sukses gebleken, maar zou veel oplossen, denkt men.

Lynn Payer wees er in haar boek “Medicine and Culture” op dat van de Duitsers boven de veertig zeker de helft behandeld wordt voor “Herzinsuffizienz”, een diagnose die buiten Duitsland niet gesteld wordt. Het hart wordt daar meer gezien als een mystiek orgaan dat grote invloed heeft op de gevoelens, de geest en de algehele gesteldheid. Er worden dan ook tien keer zoveel hartmedicijnen genuttigd als bij ons, gelukkig laaggedoseerd.

Volgens de Duitsers wordt pijn van het hart vaker veroorzaakt door spierkramp en kunnen halfverstopte vaten zichzelf verwijden, een hartoperatie is onpopulair. Omdat het Amerikaanse mechanistische model zo slecht op de geest paste is men zeer verheugd met de huidige technologie die van alles in het hoofd zichtbaar kan maken.

Een redacteur van Psychology Today onderging een psychiatrisch onderzoek nieuwe stijl, dat zes dagen duurde. De nieuwste gimmick is de SPECT, de Single Photon Emission Computed Tomography. Hiervoor wordt radioactieve stof in de bloedbaan gespoten zodat de computer stralingsplaatjes van de hersens kan maken terwijl de proefpersoon allerlei computerspelletjes doet. Over de betekenis is weliswaar nog haast niets bekend, maar ze zien er heel artistiek uit.

Het belangrijkst zijn momenteel de chemische metingen in de hersenen. Hoe reageert het brein op amphetamine en hoe staat het met het serotoninegehalte. Deze systemen kunnen namelijk door pillen beïnvloed worden, waardoor zowel persoonlijkheid als stemming gelukkig weer machinaal opgevat kunnen worden. Ingrijpen in de machine is uiteraard alleen geïndiceerd wanneer de computers afwijkende waarden aangeven. Teleurstellend genoeg bleek dat bij de P.T.redacteur nauwelijks het geval, hij was in termen van de onderzoekende psychiater : “disgustingly normal”.