Omstreeks 1900 waarschuwden medici voor overmatige seksuele activiteit. Het mannelijk publiek werd voorgehouden dat overmatige verkwisting van sperma tot degeneratie van het zenuwstelsel leidde. Bij vrouwen zouden aanhoudende gedachten aan seks daar al toe leiden.

Niet alleen het zenuwstelsel ging er aan, ook geheugenverlies, domheid en zelfs de tering konden het gevolg zijn. Dr. Alex Comfort laat in zijn boek The Anxiety Makers zien dat dit geen op zichzelf staande activiteit was. Artsen hebben de gewoonte hun autoriteit te misbruiken om hun patiënten bang te maken met moralistische misinformatie.

Een hedendaags voorbeeld is de bangmakerij voor Aids, onder andere door de veilig vrijen campagne. Gesuggereerd werd dat heteroseksuele promiscuiteit gevaarlijk zou zijn, terwijl het tegendeel bekend was. Er is namelijk al sinds 1850 een virus in omloop dat op precies dezelfde wijze wordt overgedragen als het HIV-virus: door besmet bloed, vieze naalden en anale geslachtsgemeenschap.

Het is het hepatitis B-virus. Het enige verschil is dat dit virus ongeveer 100 keer zo besmettelijk is als het HIV-virus. Desondanks zijn het nog steeds alleen dezelfde risicogroepen die ermee besmet raken en is het nooit doorgebroken naar een heteroseksuele epidemie.

Het tweede voorbeeld betreft een omissie. Zo’n twintig jaar geleden is het duurste en omvangrijkste experiment gedaan uit de geschiedenis van de geneeskunde.

Zestigduizend mannen uit Framingham in de VS werden verdeeld in een interventiegroep en een controlegroep. De eerste groep werd begeleid in het stoppen met roken, veel bewegen en het eten van zogenaamd gezond voedsel. Tien jaar en miljoenen euro’s later bleek het aantal beroertes en hartinfarcten in beide groepen precies gelijk. Deze uitkomst is verzwegen.

Wat ook niet aan de grote klok gehangen wordt is het gegeven dat de oorzaak van de belangrijkste ziektes nog even obscuur is als honderd jaar geleden. Multiple sclerose, suikerziekte, artritis, kanker, beroertes, niemand weet waarom ze ineens kunnen toeslaan.

Dit vacuüm van onwetendheid wordt opgevuld met statistische toverij. Mensen met de ziekte worden vergeleken met gezonden. Elk statistisch significant verschil wordt dan voor de oorzaak van de ziekte versleten. Zo zou ms veroorzaakt worden door katten, diabetes door gebarbecued vlees en Alzheimer door het gebruik van aluminium pannen. Voor hartziekten zijn op deze wijze al 240 risicofactoren ontdekt, die overigens vaak tegenstrijdig zijn. Zowel alcoholisme als totale abstinentie zijn gevaarlijk, alsmede het drinken van melk of juist niet.

Het vervelende is dat deze kwakzalverij niet door medische deskundigen wordt ontmaskerd, maar juist door artsen wordt bedreven. Aan te bevelen is te bedenken dat het menselijk lichaam buitengewoon taai is en dat het heel moeilijk is je gezondheid te schaden. Het enige waarvoor je moet uitkijken zijn gezondheidsexperts. Neem ze niet met een korrel maar met een schep zout. Met veel zout is namelijk ook niets mis.