De bevolkingspolitiek van China zou wel eens een belangrijk gevaar voor de wereldvrede kunnen zijn. Al sinds eeuwen is het zo dat dochtertjes niet zo gewenst waren bij de merendeels straatarme bevolking. Dochters verdwenen bij hun huwelijk uit de familie en kostten bovendien een aanzienlijke bruidsschat. Infanticide op vrouwelijke nakomelingen was op het Chinese platteland geen uitzondering.

Sinds het communistische regime staat er een boete op het krijgen van meerdere kinderen. Een tweede kind kost afhankelijk van de streek vier- tot tienduizend euro. Het enige toegestane kind is opvallend vaak een zoon. Dit wordt mogelijk gemaakt door de sterke verbreiding van ultrasone geluidsapparatuur. Op de echo is het geslacht van het kind te zien en kunnen meisjes worden geaborteerd.

Door deze stand van zaken wordt momenteel verwacht

dat twee miljoen meer jonge mannen dan jonge vrouwen de huwelijksmarkt in China zullen bevolken. Volgens de Canadese psycholoog Neil Wiener staat zo’n bevolkingsopbouw garant voor oorlog.

In een artikel in het vakblad Ethology and Sociobiology, liet hij zien dat alle landen die de laatste twintig jaar naar de wapens grepen of burgeroorlogen uitvochten een overschot aan jonge mannen hadden. Voorbeelden waren Irak, Iran, Congo, Rwanda, Angola, Soedan, Joegoslavië, Noord-Ierland, Afghanistan, Ethiopië, Israël en Algerije.

Oorlogen moeten gezien worden als evolutionaire aanpassingen aan bepaalde omstandigheden. Het zijn altijd voortplantingsconflicten. Ze gaan om vrouwen. Het is niet voor niets dat de uitvinding van buskruit niet geleid heeft tot het ontstaan van legers met vrouwen. Vrouwen trachten hun voortplantingssucces zo groot mogelijk te maken door mannen te kiezen met voldoende economische reserves om kinderen groot te brengen.

Wanneer de concurrentie op de banen- en huwelijksmarkt te groot wordt, rest de man niets anders dan zijn heil te zoeken in het leger. Deelname aan gezamenlijke agressie is een aanpassing voor het verkrijgen van voortplantingsmogelijkheden. Het aantal jonge mannen vermindert daardoor drastisch.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit berekeningen dat bij de strijd in Kroatië 90 procent van de slachtoffers uit jonge mannen bestond. Soms is één oorlog niet voldoende. In 1910 was veertig procent van alle Duitse mannen tussen de 15 en 30 jaar. Ondanks het vreselijke bloedbad van de Eerste Wereldoorlog was in 1933 nog een derde van de mannen jonger dan dertig. De nazi’s kwamen aan de macht dankzij deze jongelui.

In een recent artikel in de Economist werd gepleit voor een versoepeling van de Chinese gezinswetten. Wanneer twee kinderen zouden worden toegestaan zouden veel chinezen een meisje en een jongetje kiezen. Afgezien van de vraag of het al niet te laat is, blijft het problematisch of het zou helpen. Zuid Korea en Taiwan hebben dezelfde onevenwichtige geslachtverdeling.

Wanneer Wiener’s wetten opgaan ziet het er in het komende millennium somber uit voor de landen van de rijzende zon.