Het gaat niet goed met de Amerikaanse man. Nu de emancipatie van de vrouw begint door te zetten slaat de schrik hem om het hart. In 1970 werd slechts 16

procent van de managersfuncties bekleed door vrouwen. In 1998 was dit opgelopen tot 44 procent. Dezelfde cijfers golden ongeveer voor economen, apothekers en dierenartsen. Het aantal vrouwelijke psychologen verdubbelde van 38 naar 62 procent. In ons eigen land worden de eerstejaars collegebanken van bijvoorbeeld de geneeskundestudie al enkele jaren bezet door een meerderheid vrouwen.

Sommige mannelijke auteurs zien dit niet goed komen. Eén daarvan is Lionel Tiger, die The Decline of Males (Golden Books) schreef. De groei van zelfvertrouwen en macht van vrouwen heeft naar zijn idee een erosie van zelfvertrouwen en macht bij mannen tot gevolg. Seksuele gelijkwaardigheid acht de schrijver in strijd met de evolutie. Mannen moeten de controle over de seksualiteit van vrouwen hebben om zeker te zijn van hun nageslacht.

Nu dat niet meer het geval is, is 10 procent van de nakomelingen binnen het Amerikaanse huwelijk van andere mannen dan de echtgenoot afkomstig. De anticonceptiepil geeft vrouwen de mogelijkheid zelf over hun voortplanting te beslissen. Het effect van de pil is biologisch niet pluis. Het maakt vrouwen chemisch zwanger. Volgens Tiger raken mannen niet opgewonden van zwangere vrouwen, zelfs wanneer er geen uiterlijke kenmerken van zijn.

Niet alleen komt daardoor de viriliteit van mannen in gevaar, ook veroorzaakt de onzichtbare uitstraling van de chemische schijnzwangerschap een lagere spermaproductie. De lagere aantallen spermatozoa, die in veel onderzoekingen in de westerse wereld opduiken, zijn een direct gevolg van de grote aantallen anderszins aantrekkelijke vrouwen die hormonaal in een zwangere toestand verkeren.

De auteur levert overigens geen bewijsmateriaal voor deze verreikende hypothese. Ieder jaar maken meer vrouwen carrière, waardoor ze kunnen beschikken over eigen auto’s en zelfs huizen. Mannen zouden daarvan in de war raken.

Het ergste is nog dat de vrouwen in veel westerse landen niet genoeg baby’s meer produceren om de bevolking op peil te houden. Daarvoor moeten iedere 100 vrouwen aan het einde van haar vruchtbare leven 211 kinderen gebaard hebben. De extra 11 zijn nodig als reserve. In Amerika is het getal momenteel 203. Helemaal zorgelijk is het in Italië (124) en Spanje (127).

De invloed van de paus op vrouwen is kennelijk niet groot. Dat mannen onzeker worden van al dat geëmancipeer is ook de conclusie van het onderzoek dat Susan Faludi beschrijft in Stiffed: The Betrayal of the American Man (Morrow). Veel mannen, vooral uit de lagere beroepsbevolking, hebben het idee dat ze overbodig geworden zijn. Hun werk is dat ook en in de laag boven hen zitten vrouwen achter de monitoren.

Aan de top is alles als vanouds. Van de duizend grootste ondernemingen in de V.S. hebben nog slechts drie een vrouwelijke president directeur. Hoe lang nog?