Je kunt in Nederland rundvlees kopen dat 1000 euro per kilo kost. Het gaat om Japanse Wagyukoeien die levenslang door een speciaal team van fysiotherapeuten zijn gemasseerd. Het vlees zou daardoor extra mals worden. Dat Nederlandse koeien niet gemasseerd worden, kan iedereen die zijn biefstukken bij de gewone slager koopt gemakkelijk constateren.

Maar masseren is niet alleen goed voor koeien. Ook mensen varen er wel bij. Of ze er malser van worden is niet bekend, wel zijn allerlei andere gevolgen onderzocht. Zo is er in de V.S. een project waarbij prematuur geboren baby’s gemasseerd worden. Ze groeien daardoor sneller en kunnen eerder het ziekenhuis verlaten.

Eerder was al bekend dat kinderen uit Roemeense weeshuizen, die nooit werden aangeraakt zeer ernstige ontwikkkelingsstoornissen vertoonden en vaak stierven. Uit ander onderzoek bleek dat massage depressies verlichtte, pijn kon bestrijden en goed werkte tegen slapeloosheid. Allerlei allergische reacties verminderden er door, terwijl het afweersysteem beter werkte tegen van buiten komende aanvallen.

Omdat bekend is dat aandacht zelf ook een therapeutische uitwerking heeft, werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd met twee groepen kinderen die ernstig ziek waren. De ene groep werd voorgelezen, de andere gemasseerd. De laatste groep bleek er na enige tijd beter aan toe.

Er lijkt ook verband te zijn tussen de mate van aanraking en agressie. Bij een studie van 49 niet geïndustrialiseerde culturen, bleek dat het uiten van fysieke affectie jegens kinderen samenhing met weinig agressie bij volwassenen.

Van de op ons lijkende apen zijn de bonobo’s het meest pacifistisch. Zij brengen de slogan uit de zestiger jaren van de vorige eeuw in de praktijk: make love not war. Ze zijn de hele dag doende met seks in alle denkbare vormen. De resterende vrije tijd brengen ze door met elkaar vlooien.

Het verschil met de iets grotere chimpansees is groot. De chimpansees hebben een patriarchale samenlevingsvorm waarbij de sterkste mannelijke apen bovenaan in de hiërarchie staan. Bovendien worden vreemde chimpansees door groepen jonge mannetjes vermoord en opgegeten. De sterkste apen eigenen zich het meeste voedsel toe.

Zo niet de bonobo’s. Daar hebben de vrouwtjes de macht. Niet doordat ze sterker zijn maar omdat ze samenwerken. Tegen zich onbeschaafd gedragende mannetjes wordt en groupe opgetreden. Sociale spanning wordt afgeleid door wederzijdse masturbatie en andere seksuele varianten. Eten wordt eerlijk verdeeld.

Maar niet alleen geaaid worden is gezond. Bekend is dat oude mensen langer overleven wanneer ze een aaibaar huisdier hebben. In dit licht is het jammer dat massage uit de reguliere geneeskunde verdwenen is. De fysiotherapeuten hebben zich en masse op technologische hocus pocus gestort en van andere medische hulpverleners valt in dit opzicht helemaal niets te verwachten.

Een andere aspect van de Japanse malse koeien stemt gelukkig wel weer optimistisch. Naast massage stonden ze op een dieet met veel bier en rijstwijn.