Na de conferentie tegen het racisme lijkt de tijd rijp voor een conferentie tegen het theïsme. Het zou goed zijn wanneer de vertegenwoordigers van de grote woestijngodsdiensten, het Judaïsme, het christendom met zijn afsplitsingen als katholicisme, protestantisme en grieks orthodoxisme en de meest recente: de islam,

met zijn soennieten en shiieten, hun excuses zouden aanbieden aan elkaar en aan de mensheid voor alle slachtingen die sinds hun ontstaan zijn aangericht.

Want hoewel racisme een vreselijk kwaad is, of zoals Nelson Mandela zei, een ziekte van de geest, spant het theïsme toch de kroon. Er zijn namelijk geen verschillende mensenrassen, maar wel verschillende woestijngodsdiensten.

Volgens de biologie is het definiërend kenmerk van rassen dat ze samen geen nakomelingen kunnen verwekken. Mensen behoren dus tot één ras. En hoe sneller ze zich vermengd hebben hoe beter. Uiteraard is het zo dat het bestaan van dat ene ras de uitkomst van racisme is. Het is het triomferende ras. De andere mensenrassen hebben we uitgeroeid. Het zou passend zijn onze excuses te maken tegen de Neandertalers (niet thalers), maar zij zijn er niet meer.

De woestijngodsdiensten zijn er nog wel allemaal. Door de genetische aanleg voor xenofobie en haat jegens andersgelovenden een nachtmerrie-achtige context. Immers het scenario zoals dat voor de rassen gold is ook van toepassing op de woestijngeloven. Dat wil zeggen dat de strijd doorgaat tot slechts één geloof over is, waarvan de facties dan elkaar te vuur en te zwaard over de kling zullen trachten te jagen.

Om die reden is een conferentie urgent en hoe dan ook al meer dan duizend jaar te laat. Willen we voortaan in een humane maatschappij leven, dan zal een duidelijke slotverklaring daartoe een aanzet kunnen geven. Om te beginnen zal beloofd moeten worden dat het theïsme overal waar het de weerzinwekkende kop opsteekt bestreden moet worden.

Aanhangers van woestijngodsdiensten moeten geweerd worden uit publieke functies en propaganda streng verboden. Grote voorlichtingscampagnes zullen gericht moeten zijn op de bestrijding en preventie van woestijngeloof. In het basisonderwijs zal reeds de gruwel van het theïsme moeten worden onderwezen. De thematiek zal later in het geschiedenisonderwijs een leitmotief moeten zijn.

Volken en gemeenschappen waar het theïsme nog virulent is, zullen onder curatele van de Verenigde Naties gesteld dienen te worden, zodat deze gevaarlijke haarden van bloeddorstige intolerantie geïsoleerd kunnen worden. Omdat virulent theïsme immer gepaard gaat met bloedvergieten zal in zulke gebieden met kracht ontwapening afgedwongen dienen te worden.

De VN zal daartoe een sterke strict seculiere interventiepolitie in het leven moeten roepen. Het zal duidelijk zijn dat slechts landen waar het theïsme geen politieke macht heeft daaraan kunnen bijdragen. Nog is het niet te laat om deze ergere ziekte van de geest te genezen. Maar het is vijf voor twaalf.