Het gaat te ver om hier tot in detail op Rik’s essay in te gaan, maar er stond één zin in die ik zeer frappant vond en die ik ook bijzonder actueel vind. Dat is de volgende zin:

The argument that the financial crisis made it harder, rather than more important, to invest in education and achieve long term goals for black agricultural development won out in the end.

Met andere woorden: het argument dat toendertijd won, en dat veel langdurende ellende heeft aangericht in dat betreffende county in de Kaap was:

dat de financiële crisis het moeilijker maakte om in onderwijs te investeren in plaats van belangrijker.

En hetzelfde gold voor de langere-termijnplanning op het gebied van de landbouw (en dat hebben we het in deze specifieke situatie vooral over erosieproblemen die tot op de dag van vandaag voortduren).
Interessant vak, economische geschiedenis…

 

(HM 7 februari 2011)