Vrouwenverenigingen

 • Doopsgezinde Zusterkring
 • Gereformeerde Vrouwenvereniging Onderzoekt de Schriften
 • Harense Vrouwenraad
 • Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afd Haren
 • Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
 • Vrouwen Kontaktkring
 • Vrouwen van Nu
 • Vrouwenvereniging Het Witte Kerkje

Dierenhoudersverenigingen

 • Imkervereniging Haren-Paterswolde
 • Vereniging voor Kleindierensport
 • Volièrevereniging
 • Postduivenvereniging Haren

Milieu

 • Commissie Wintervoedering
 • Natuur- en Milieu-werkgroep Haren
 • Groei en Bloei, afd Haren
 • Landschapvereniging De Hoornsche Dijk eo
 • Milieu Adviesraad Haren
 • Nederlandse Entomologische Vereniging afd Noord Nederland
 • Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk
 • Nederlandse Orchideeënvereniging
 • Siertuinvereniging
 • Stichting Vrijwillig Bosbeheer
 • Wilde Plantenkring Haren
 • Vereniging Vrienden van de Hortus
 • Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Levensbeschouwelijke instellingen

 • Independent Order of Odd Fellows
 • Orde van Vrije Weefsters
 • Religieus Genootschap der Vrienden, Quakers
 • Stichting Inoptima
 • Vrienden-universelen, Religieus Humanisten: De Hele Mens
 • Vrijmetselarij, Gemengd m/v
 • Women’s Aglow Fellowship