begin van het wandelpad

het moerasbos waarin reeën schuilen...

jammer dat de foto de kleuren nooit zo mooi vastlegt...

een polder lijkt op het eerste oog saai...

het pad gaat ruim om het bos heen...

sloot met eendenkroos, bij de voormalige eendenkooi...

ander hoekje van de polder...

links de voormalige eendenkooi, rechts vogelbroedgebied...

let op de zwaan...

vogelkijkmuur...

Nog meer Oosterpolderfoto’s…