Bezwaarschrift

Aan: Gemeente Haren

Betreft: Aanvraag Kapvergunning rond vijver Zwanebloemweg door gemeente Haren (nummer en datum aanvraag onbekend)

L.S.,

Wij protesteren tegen de plannen rond de vijver aan de Zwanebloemweg.

De drastische kapbehoefte van en vermeende noodzaak door de gemeente Haren, worden niet door ons onderschreven. Uitbaggeren is prima, verbeteren van de beschoeiing is ook goed, maar het rigoureuze kappen stuit ons en de kinderen tegen de borst. Juist de klimbomen aan de kop van het vijverpad, langszij parkeerplaatsje, de begroeiing op het eilandje en de bomen op het speeltuintje, zijn een ‘must’ voor de vijveromgeving en de omringende woningen.

We zijn het ook niet eens met de kap als oplossing voor zuurstofarm en stinkend water. Juist zonlicht zal algengroei doen toenemen.

Wij hopen daarom dat de geplande kap tenminste gehalveerd wordt met behoud van ten minimale een aantal bomen die aanzicht van de wijk en het speelgenot bepalen. Aan straatzijde (speeltuin) en op de ‘koppen van het groengebied’ moet niet gekapt worden!

Wij hopen van harte dat dit bezwaar wordt ingewilligd,

met vriendelijke groet,