afwrijfletters

Het afwrijven van die afwrijfletters ging niet altijd even probleemloos, zoals je hier goed kunt zien. Je had er speciaal afwrijfgereedschap voor dat ik er ook voor gebruikte, maar de grotere letters kreeg je eigenlijk nooit perfect afgewreven.

variaties

Links: Utrecht 12-1-83 – Ruud zet de oneffenheidjes even extra aan.
Rechts: Haren, 18-1-83 – Holly herstelt min of meer.

letters

Links: Utecht 21-1-83 Ruud: A a! een kleine en een grote “a”… de grootste is de kleine en de kleinste is de grote.
Rechts: Haren 27-1-83 Holly
Dit is eigenlijk het schetsontwerp voor een door mij daadwerkelijk uitgevoerd zwart houten beeld dat in 1984 nog een jaar op een tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht heeft gestaan. Het heette toen nog steeds “monument voor vier letters”, alleen stonden er vier bordjes op de sokkel die afwijken van de tekst zoals die hier te vinden was. Het werd: rustende b, gevallen d, slapende q, liggende p.

letters

Met behulp van 30 verschillende vormen kan men 26 lettertekens konstrueren.
Ruud neemt een dubbele pagina om een bijna abstract calligrafische compositie te creëren: Utrecht 30-1-83.

de meligheid slaat toe

Links: Haren 10-2-83. De meligheid slaat toe. Uit mijn grote verzameling knipsels uit oude weekbladen (dit is meen ik uit de Katholieke Illustratie) een “volgende weekje”.
Rechts: Utrecht 18-2-83 Ruud: Met behulp van 5 woorden kan men een ogelofelijke hoeveelheid onzinnen construeren, zoals bijvoorbeeld:
– wij moeten de buikriem aanhalen
-buikriem moeten de wij aanhalen
– wij de buikriem aanhalen moeten
– moeten de wij aanhalen buikriem
– buikriem aanhalen de moeten wij
– aanhalen de moeten wij buikriem
etc…

een betekenis

Links: H.20.2.83
Eén betekenis heeft soms vele woorden tot zijn beschikking, zoals:
DEUGNIET
booesdoener, booswicht, boef, bandiet, fielt, ploert, etter, klootzak, ellendeling, onmens, galgenaas, galgebrok, schelm, schavuit, schobbejak, eikel, schurk, snoodaard, aterling, schorem, onverlaat, misdadiger, lichtmis, rabauw, schalk, klerelijer, hufter, etc.

Ik merk dat ik de neiging heb de lijst nu meteen te willen aanpassen en uitbreiden met tuig, schorriemorrie, enzovoorts. Sommige van de woorden waren overigens ook toen al ongebruikelijk.

Rechts: R.7.3.83
En toch is de betekenis van die betekenis bij elk woord weer anders;
afhankelijk van:
a – de gebruiker
b – de aangesprokene
c – de plaats (stad, provincie, dorp)
d – de aard van het delikt
e – de omstanders
f – ….

einde

Einde, op, fini, basta, genoeg, schluss, punt, uit.
Zo te zien in het handschrift van Ruud.