Shimen Bridge 2017 © Wang Ziling

Shimen Bridge 2017 © Wang Ziling

 

Shimen Bridge 2017 © Wang Ziling

Shimen Bridge 2017 © Wang Ziling

 

Brown Sugar Factory Xing Village 2016 © Wang Ziling

 

Wang Jing Memorial Hall, Wang Village 2017 © Wang Ziling


© Wang Ziling 2020 Aedes and Park Books AG, Zurich