Max Bill was een Zwitserse kunstenaar waar ik altijd een enorm zwak voor heb gehad, niet alleen vanwege zijn verbazingwekkende halve bollen, hoewel die heel mooi illustreren dat intelligente kunst ook verbazingwekkend mooie kunst kan opleveren, maar ook vanwege zijn veelzijdigheid – hij was niet alleen beeldhouwer, maar ook schilder, vormgever, architect, typograaf en meubelontwerper. En ook daarin was hij een meester in het op een uiterst intelligente manier teruggaan naar de functionaliteit, terwijl hij tegelijkertijd de schoonheid nooit uit het oog verloor. En met name dat laatste is bijzonder.

Er zijn al meerdere boeken over Bill verschenen, zoals No Beginning No End, waarin zijn veelzijdigheid mooi aan bod komt, of Mit subversivem Glanz, waarin Bill goed in zijn tijd geplaatst wordt. En bij uitgeverij Benteli zijn drie mooie, ruimbemeten paperbacks verschenen die nu goedkoop in een pakketje van drie kunnen worden aangeschaft, en die absoluut aan te raden zijn voor iedereen die in de Homo Universalis Max Bill geïnteresseerd is.

Verantwoordelijk voor die drie magnifieke boeken is overigens zijn zoon Jakob, zelf ook een begenadigd beeldend kunstenaar. Hij schreef bijvoorbeeld Max Bill am Bauhaus en verzorgde ook het beeldmateriaal, dat het grootste deel van het boek uitmaakt. Foto’s, schetsen, blauwdrukken, tekeningen, schilderijen – het boek geeft een mooi beeld van de jonge Bill.

Het tweede boek is vooral interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de theorieën van Bill over functie en functionalisme. Om de teksten (van 1945 tot 1988) echt te kunnen waarderen zul je wel gemakkelijk Duits moeten kunnen lezen, vrees ik. Max Bill – Function und functionalismus – schriften: 1945-1988. Het is overigens wel leuk om te zien dat Bill de typograaf, en zijn zoon Jakob, in hun koppen geen hoofdletters gebruiken. Zie de covers van de drie boeken. En kijk dan rond in moors magazine en bekijk de koppen van de stukjes…

Het derde boek is eigenlijk nog het leukste, en het verrassendste, want het bevat een driedubbelportret van Max, Jakob en David Bill, drie generaties kunstenaars, duidelijk verwant, ook op beeldend vlak. Het is feitelijk de catalogus bij een tentoonstelling die ik heel graag zou hebben gezien, maar waar dit boekje een heel mooi substituut voor biedt. Max Bill kan trots zijn, want hij heeft iets in gang gezet dat blijvend doorwerkt, niet alleen in zijn eigen familie, maar ver daarbuiten. Bill – Bill – Bill.

  • bill -bill – bill – benteli – ISBN 9783716516126
  • max bill – funktion und funktionalismus – schriften: 1945-1988 – herausgegeben von jakob bill – benteli – ISBN 9783716515228
  • jakob bill – max bill am bauhaus – benteli – ISBN 9783716515549
  • max bill voordeelpakket bij benteli

drie generaties bill

Drie generaties Bill.