ernst van alphen

Links het portret dat Luca del Baldo schilderde van Ernst van Alphen naar aanleiding van de foto die Van Alphen hem had toegestuurd, rechts het begin van de reactie van Van Alphen op het portret dat Del Baldo schilderde.

 

mieke bal

Hier hetzelfde procedé. Mieke Bal schreef een reactie van acht pagina’s (inclusief ruime voetnoot), anderen hadden aan een paar zinnen genoeg.

 

Marjorie Perloff

Dit is het portret dat Luca del Baldo schilderde van Marjorie Perloff. Bekijk het eerst even rustig, en lees dan haar reactie:

 

reactie van Perloff


© Teksten: de schrijvers, schilderijen Luca del Baldo 2020 Walter De Gruyter GmbH