onderaan de opdrachtgevers

De gesloten luiken van de panelen, met onderaan de opdrachtgevers Joost Vijd en Elisabeth Borluut.

over de opdrachtgevers

Joos Vijds Tafele


bekentenis op het sterfbed...

© teksten Harry de Paepe, tekeningen Jan Van Der Veken 2020 Ballon Media