sudelbücher III, 2016

Edmund de Waal, Sudelbücher III, 2016

on the eve of departure

Edmund de Waal, On the eve of departure, op de vooravond van het vertrek, 2016

late

Edmund de Waal, Late, laat, 2016

© Edmund de Waal 2016, Galerie Max Hetzler Berlin/Paris, Holzwarth Publications