Sinds we The Necks ontdekten zijn we er wel van overtuigd dat er in Australië op allerlei muzikaal gebied veel meer interessants gebeurt dan wij hier meekrijgen. Dat blijkt ook weer uit het boek Experimental Music, dat als ondertitel heeft “audio explorations in australia”. Onder experimentele muziek wordt eigenlijk min of meer de underground bedoeld die steeds weer vernieuwend en onderzoekend bezig is, zonder zich al te veel te bekommeren om de regels die daarvoor in de serieuze avantgarde min of meer zijn vastgelegd. Randgebieden dus, en je kunt dan ook van alles verwachten.

Gelukkig zit er bij het boek ook een cd met een uur aan muziekfragmenten. Dat leest toch wat prettiger, en de combinatie van de muziek en de tekst, die dieper ingaat op ontstaansgeschiedenissen en achtergronden, maakt eigenlijk alleen maar nieuwsgieriger. De cd bij het boek licht feitelijk maar een tipje van de sluier op, maar die maakt al razend nieuwsgierig naar de rest. We laten hieronder slechts twee kleine fragmenten horen, die maar een heel klein beetje aangeven hoe breed het veld is waarin de experimentelen zich begeven. Wat we verder op de cd horen is ondermeer een paar verschillende bakken pokkeherrie, die bij nadere beluistering wel degelijk zin lijken te hebben, maar ook elegant gecomponeerde ritmische soundscapes, of electronische verkenningen waarin je dingen hoort die je nog nooit eerder hebt gehoord. Maar er is ook een schitterend fragment waarin een stuk Australische geschiedenis op aangrijpende wijze wordt neergezet – waarin je stemmen hoort van verbannen slaven, opsommingen van namen en de straftijd die ze in Australië moesten uitzitten, enzovoorts. En in een andere compositie zit iemand op een adembenemende manier zijn cello te vermoorden. Je valt van de ene verbazing in de andere, en als je niet bang bent voor geluiden die soms zeer doen aan de oren, en je bent bereid een muzikale avonturenreis aan te gaan die je op plaatsen brengt waar je echt nog nooit eerder bent geweest, dan is dit boek met cd niet alleen een aanrader, maar ook het begin van een expeditie, want je wilt dan geheid meer horen van een aantal componisten die je hier hoort.

  • Experimental Music – Audio Explorations in Australia – edited by Gail Priest – UNSW Press ISBN 9-781921-410079

Klik op het driehoekje om het fragment te beluisteren.