mac gregor's balmoral orchestra. scotch ladies band

het heilig paterke van hasselt - plechtige overbrenging van het gebeente

steunt den armen blinde

zoo ruische wensch en bede voor u uit 't dankbaar hart...