Als je pad gekruist wordt door een zwarte kat kun je leed en onheil verwachten

Katten en heksen schijnen familie van elkaar te zijn, dus als je een kat tegenkomt zou het ook een boze heks kunnen zijn. In andere maatschappijen worden katten nu juist weer als heilig gezien, en in bijvoorbeeld Engeland brengt de zwarte kat juist geluk en de witte kat ongeluk. Een geheimzinnig beest dus, de kat.


Wie over te veel voorspoed spreekt moet dat afkloppen op ongeverfd hout

Zelfs mensen die zeggen absoluut niet bijgelovig te zijn zie je wel eens naar een stuk ongeverfd hout zoeken als er iets afgeklopt dient te worden. “Ik heb nog nooit in een ziekenhuis gelegen…” Vroeger was het alleen het hout van een eik, een wilg, een appelboom en nog een paar boomsoorten dat gebruikt kon worden als een soort mentale bliksemafleider, en dan moest het ook nog de boom zelf zijn, maar dat is vergeten.


Een hoefijzer brengt geluk

Admiraal Nelson had een hoefijzer aan de mast van zijn vlaggenschip “Victory” laten spijkeren. Boeren hangen graag een hoefijzer boven een staldeur om onheil af te wenden. Het schijnt met de vorm te maken te hebben die aan de maan doet denken, en de maan is, zoals je ongetwijfeld weet, het zinnebeeld van welvaart en geluk. Hang het ijzer wel goed op, met de punten omhoog, anders valt het geluk er zo weer uit. Als je een hoefijzer vindt, gooi het dan over je linkerschouder nadat je een wens hebt uitgesproken, en loop dan door zonder om te kijken.


Een klavertje-vier brengt geluk

Klaver is, als je erin gelooft, een van de planten die mensen beschermen tegen betoveringen door heksen. Vooral het zeldzame klaverplantje met de vier blaadjes heeft bijzondere krachten – als je dat in je bezit hebt ben je in staat heksen van gewone mensen te onderscheiden en kun je feeën zien die andere mensen niet kunnen zien. Zelfs als je alleen maar dróómt van een klavertje-vier kun je al rekenen op een lang en voorspoedig huwelijk. En als een meisje een klavertje-vier in haar rechterschoen doet zal ze trouwen met de eerste man die ze tegen komt, of met iemand met dezelfde naam.


Als iemand je een mes geeft moet je een muntje teruggeven, anders worden de vriendschapsbanden doorgesneden

Vroeger was een mes een belangrijk bezit; de eigenaar droeg het voortdurend bij zich en gebruikte het voor de jacht, voor vechtpartijen en voor de maaltijd. Bovendien was het van staal, waardoor de eigenaar beschermd was tegen onheil. Vissers zullen het woord “mes” nooit uitspreken op zee, maar een mes dat in de mast geworpen is brengt geluk. Wie twee messen gekruist over elkaar ziet liggen moet ze onmiddellijk recht naast elkaar leggen. Als daarbij een van de messen op de grond valt is er een mannelijke gast op komst.


Fluiten in een theater of op een schip brengt ongeluk

Vooral fluitende vrouwen zijn levensgevaarlijk, want er zijn, zoals je weet, veel meer vrouwelijke dan mannelijke heksen. Als je op een schip fluit, nodig je de wind uit om tot een storm aan te wakkeren. Als je in een theater fluit zit je binnen de kortste keren zonder werk. Mocht je toch per ongeluk ergens in een theater een fluittoon produceren, verlaat dan het vertrek en draai drie maal om je eigen as.


Een paraplu binnenshuis openen brengt ongeluk

Waar dit bijgeloof vandaan komt is onduidelijk, maar sommigen menen dat ook het openen van een paraplu bij mooi weer al ongeluk brengt, en een paraplu op bed leggen is ook vragen om moeilijkheden.


Als je een spiegel breekt kun je zeven jaar ongeluk verwachten

Vroeger was het gebruikelijk dat in een huis waar een overledene lag opgebaard de spiegels werden afgedekt. Een spiegel weerkaatst namelijk niet alleen het uiterlijk, maar ok de ziel van een mens. De zielen van de overlevers werden zo moeilijk herkenbaar gemaakt om vergissingen te voorkomen. Wie een spiegel breekt loopt een grote kans dat zijn ziel gescheiden wordt van zijn lichaam, en dat betekent de dood. De ongelukkige die toch een spiegel uit zijn handen laat kletteren moet de stukken over zijn schouder in stromend water gooien. Scherven van gewoon glas brengen juist geluk, omdat door het geluid van brekend glas de boze geesten worden afgeschrikt. Daarom vertrapt een joodse bruidegom tijdens de huwelijksplechtigheid een glas.


Een koopman moet even spuwen op zijn eerstverdiende geld van de dag

Speeksel bezit, zoals je weet, veel zielekracht en is dus in staat kwaad te voorkomen en geluk te bevorderen. Daarom spugen boksers altijd in hun handschoenen voor een gevecht en worden dobbelstenen vaak even bespuugd voor ze worden geworpen. En als je je tuin om gaat spitten spuug je eerst even in je handen, want dat geeft meer kracht…


Wie onder een ladder doorloopt roept onheil over zich af

Een Engelse onderzoeker heeft eens een ladder zo neergezet, dat je eronderdoor moest lopen, of de drukke gevaarlijke straat op moest. Maar liefst zeventig procent van de mensen ging liever de straat op dan dat men onder de ladder door liep. De verklaringen voor dit bijgeloof verschillen nogal. De ladder vormt samen met de muur en de straat een driehoek, en die heeft magische krachten. Anderen menen dat op de ladder geesten onderweg zijn naar de hemel en dat je die niet mag storen. Als je niet anders kan dan onder de ladder door te lopen moet je je vingers gekruist houden tot je een hond ziet. Spuwen over de linkerschouder schijnt ook te helpen…


Wie zout morst kan narigheid verwachten

Zout wordt uit de aarde of de zee gehaald, het was vroeger zeer kostbaar en je kon er voedingsmiddelen mee conserveren. Zout had dus magische krachten die met het eeuwige leven te maken hadden. Een katholieke baby krijgt, als hij gedoopt wordt dan ook een snufje zout op de tong. Dus als je zout morst is dat echt vragen om moeilijkheden. Veeg het vooral niet op, maar gooi een klein deel ervan drie keer over je linkerschouder. Maar denk erom dat je dat niet doet in de richting van iemand die je dierbaar is, want dan zal jouw narigheid naar deze onschuldige worden overgeheveld.


Wie schoenen op tafel zet kan armoede verwachten

Ook schoenen hebben namelijk magische krachten. Waarom binden we immers oude schoenen achter de auto van een pasgetrouwd stel dat op huwelijksreis gaat? In de middeleeuwen stak men tijdens epidemieën schoenen in brand, niet zozeer om besmetting tegen te gaan, maar om geesten en demonen op afstand te houden. Dus als je een beetje welvarend wil leven moet je geen schoenen op tafel zetten.


Het cijfer dertien brengt ongeluk

Is vrijdag de dertiende voor jou een gewone dag als alle andere? In Amerika is ooit eens becijferd dat een vrijdag de dertiende de economie miljarden dollars kostte. In grote steden merkt men aan het openbaar vervoer dat er op die dag meer mensen thuis blijven. In Amerika wordt in hoge gebouwen de dertiende verdieping “overgeslagen” – je telt van twaalf meteen door naar veertien…
Waarom het cijfer zo’n slechte naam heeft? Aan het Laatste Avondmaal zaten dertien personen, en daarna ging er aardig wat fout. Een nog oudere verklaring zegt dat het getal dertien niet in het twaalftallige stelsel paste. De Romeinen zagen in het getal een symbool van dood, verwoesting en ongeluk. Heksen vergaderen dan ook graag met zijn dertienen.