Er wordt steeds vaker getypt en steeds minder geschreven.
De leden van ‘De Kroontjespen, stichting tot behoud van het handschrift’  vinden dat jammer. Persoonlijk, aan stemmingen onderhevig handschrift is toch veel mooier dan machineschrift? En is het niet fijner om te schrijven dan om te typen?

De Kroontjespen is (na anderhalf jaar ‘in oprichting’ te zijn geweest) tijdens een bijeenkomst op 7 september in het Letterkundig Museum in Den Haag een officiële vereniging geworden. Vooralsnog worden de activiteiten tot behoud van het schrift ingedeeld in drie aandachtsgebieden: onderwijs, voorlichting en onderzoek. Vooruitlopend op de verenigingsactiviteiten is er al een tijdschrift uitgegeven. De titel van dit blad is Calamus (‘rietpen’), en het besteedt op het oog vrij ongestructureerd en willekeurig aandacht aan verschillende aspecten van het handschrift. Het geheel geeft een beetje de indruk van een schoolkrant, niet in de laatste plaats doordat alle (voor het grootste deel met de hand geschreven) bijdragen simpelweg gekopieerd en aan elkaar geniet zijn. Behalve de bijdragen van leden en sympathisanten (over bijvoorbeeld linkshandig schrijven en de controverse tussen handschrift en machineschrijven in het onderwijs) zijn er in Calamus ook artikelen uit dag- en weekbladen overgenomen, en inzendingen (gedichten, kattebelletjes, brieven) die je misschien ‘pennenproeven’ moet noemen, omdat ze vooral bedoeld zijn om de vele verschijningsvormen van het handschrift te illustreren.

Calamus is gratis voor leden en donateurs van De Kroontjespen.
Schrijf voor inlichtingen naar Esther Wasmus, Vendelierhof 79, 5051 JX Goirle.

Bron: Onze Taal