• een duidelijke en eenduidige visie ontbreekt

 • het past niet binnen de kaders

 • het moet ook passen binnen een ontwikkelingsgericht werkklimaat

 • de doelstellingen zullen eerst aangescherpt moeten worden

 • dit is echt nog onvoldoende doordacht

 • dit is nog niet geheel voldragen

 • we nemen het mee in het volgende overleg

 • het past niet binnen onze toekomstvisie

 • we spelen het door aan de afdeling techniek

 • we hebben helaas geen ideeënbus, maar het is op zich wel een goed idee

 • ik ben bang dat het nogal gevoelig ligt

 • dit nemen we mee!

 • ik zet het nu even in de wacht, maar ik kom er later op terug…

 • ik wil het wel transparant houden

 • dat kan pas als er intern voldoende draagvlak voor is…

 • daar is nog geen format voor

 • daar kan ik nu niets over zeggen, ik laat wel weten of ik kan…

 • je moet wel samenwerken… (vervolgens geen enkele reactie over wat daarmee bedoeld wordt)

 • je moet werken volgens het model

 • je moet wel investeren…

 • er moet eerst financiële ruimte voor gevonden worden