de verschillende vormen die een ei kan aannemen...

eieren
- variaties in vorm...

In de rommelmarkt vonden we een boek over eieren. Er blijken niet alleen verschillen tussen eieren te bestaan qua tekening en de kleur, maar ook qua vorm - we onderscheiden elliptische, ovale en tolvormige eieren, die bovendien kort, normaal en langwerpig kunnen zijn.

kort elliptisch elliptisch

Links een kort-elliptisch ei (van de hagedis-buizerd), rechts een elliptisch ei (van de roodhalsfuut)

lang elliptisch kort ovaal

Links een lang elliptisch ei (van de witbuikzandhoen), rechts een kort ovaal ei (van de boomvalk)

ovaal langwerpig ovaal

Links een ovaal ei (van het waterhoen), rechts een langwerpig ovaal ei (van de dwergschaalolver)

kort puntig ovaal puntig ovaal

Links een kort puntig ovaal ei (van de fazant) en rechts een puntig ovaal ei (van de vorkstaartmeeuw)

lang puntig ovaal kort tolvormig

Links een lang puntig ovaal ei (van de morinelplevier), rechts een kort tolvormig ei (van de kievit)

tolvormig lang tolvormig

Links een tolvormig ei (van de zwarte ruiter), en rechts een lang tolvormig ei (van de groenpootruiter).

 

terug naar de startpagina van moors magazine