A

dat is

Zorba

zo de man, zo de wijs

B

is de

Ysrob

als van zee, maar dan ijs

C

dat is

Xylac

’n soort lak voor op hout

D

is het

Woud

zonder oer, dus niet oud

E

dat is

Vale

een Romeinse begroeting

F

is

Undof

iets ontdaan van beroeting

G

is de

Toog

op de kast en gebogen

H

dat is

Sarah

die nog nooit heeft gelogen

I

dat zijn

Remki

een bepaald soort van dichters

J

is de

Quej

van de orde der Stichters

K

is een

Pak

soms iets zwaars, soms iets lichters

L

is het

Oigel

dat de oigelman draait

M

is de

Naam

waar geen haan ooit naar kraait

N

is de

Maan

die bestemt soms het Ding

O

dat is

Legio

die varkens in ging

P

is de

Kap

een telwoord voor monikken

Q

is de

Jeuq

hij kroop weg maar toen vonnikem

R

is de

Imker

als ‘r geen bij was verzonnikem

S

dat is

Haras

die van hakwerken droomt

T

is de

Goot

waar de liefde door stroomt

U

is

Fondu

dik, geel en wat kleverig

V

dat is

Elav

na de slag nog wat beverig

W

is de

Douw

die het noodlot mij schonk

X

is de

Calyx

waar de Sybil uit dronk

Y

is de

Bosry

’n rij bos, net als traliën

Z

is een

Abruz

er zijn er meer in Italië.